Khác

binh-su-ava

Bình sứ khử chrome 3+

07/07/2017 Chili System

Bình sứ khử chrome 3+ :  trước khi xi mạ nhựa ABS xử lý công nghệ thô hóa (Acid Chromic 400 g/l, Acid Sunfuric 400 g/l, nhiệt độ 65oC), trong quá trình thô hóa sản phẩm nhựa và dịch thô hóa Acid Chromic 6+ sản sinh phản ứng ăn mòn Chrome 3+ và chất hữu cơ, Chrome […]

Xem thêm