Lỏi lọc sợi – lỏi lọc than

20130411_162624-ava

Lỏi lọc sợi – lỏi lọc than

Lỏi lọc các loại với kích thước 10″ – 20″ – 30″ (tương đương với 2,5 tấc – 5 tấc – 7,5 tấc)

Lỏi lọc than hoạt tính:
20130411_162233

Lỏi lọc sợi dùng cho máy lọc dung dịch mạ:
20130411_162624

Khác Related