Máy chỉnh lưu (giải nhiệt quạt)

may-chinh-luu-3

Máy chỉnh lưu (giải nhiệt quạt)

Hình ảnh thực tế của máy chỉnh lưu 2000A 12V

may-chinh-luu-1

may-chinh-luu2

Máy chỉnh lưu Related