Dây chuyền mạ quay

day-chuyen-xi-ma

Dây chuyền mạ quay

Thiết kế, lắp đặt hệ thống dây chuyền xi mạ thủ công/ bán tự động/ tự động.

Hình ảnh dây chuyền mạ quay:

dan-xi-ma

day-chuyen-xi-ma-21

Bồn nhựa Related