Tủ thử nghiệm nhiệt độ (2 ngăn)

2-ngan

Tủ thử nghiệm nhiệt độ (2 ngăn)