Tủ thử nghiệm nhiệt độ (3 ngăn)

3-ngan

Tủ thử nghiệm nhiệt độ (3 ngăn)

Three-zone Thermal Shock Test Chamber (QT3 Series)

Tủ Thử Nghiệm Nhiệt Độ (3 Ngăn) dùng khí nóng tác động cực mạnh vào sản phẩm, kết hợp tuần hoàn cùng nhiệt nóng, lạnh và không khí tạo ra một môi trường bao xung quanh sản phẩm được kiểm nghiệm. Kết quả sẽ cho thấy sản phẩm có đạt tiêu chuẩn chất lượng do nhà sản xuất đặt ra hay không? Có sản phẩm nào bị lỗi hay không?

Sản phẩm Related