Tủ thử nghiệm nhiệt độ (3 ngăn)

3-ngan

Tủ thử nghiệm nhiệt độ (3 ngăn)