Giỏ titan

07/07/2017 Chili System

Giỏ titan dạng đứng hoặc ngang, dùng để đựng kẽm thỏi, nickel tấm dùng trong quá trình xi mạ. Giỏ titan đựng kẽm thỏi có kích thước chuẩn: 430 x 250 x 50mm có thể lựa chọn dạng giỏ đứng hoặc giỏ ngang. Giỏ titan đựng tấm nickel có 3 quy cách giỏ tương đương […]

Xem thêm