Miếng đồng thí nghiệm

mieng-dong-thi-nghiem

Miếng đồng thí nghiệm

Đồng miếng dùng để thí nghiệm trong thiết bị hull cell trong ngành công nghiệp xi mạ.

Kích thước chuẩn của miếng đồng: 95 x 65mm. Nhận đặt làm theo kích thước riêng của khách hàng.

Hoá chất – kim loại Related